#BAREVÒLÒ

WORK

ANPIL NÈG

DO YOU

LIKE ME

GKNM: GRANMOUN KI NOM M'