0:00/???
  1. Anpil Nèg

From the recording Anpil Nèg

Your price

Anpil Nèg

Track download

Please choose a price: $ USD ($0.99 or more)

Please pay at least $0.99

Out of stock

Lyrics

Young Slay- Anpil Nèg

Anpil nèg di yo street
Anpil nèg di yo dope
Anpil nèg g’anpil pwoblèm
Yo pran bòz pou yo cope
Anpil nèg gen gwo tit
Anpil nèg gen bout beat
Anpil nèg ap fè hit
Yo pa pete banm santi l’
Anpil nèg ape brag
Di yo chaj’ak bouz***
Anpil fanm renmen zen
Anpil fanm se bouz***
Detwa nèg g’anpil kòb
Anpil nèg san sennkòb
Anpil nèg pa gen djòb
Se pa lò se fo kab
Anpil rapè met’ kab
Anpil pa gen vokab
S’ak pi bon an l’ pasab
M’ap pran l’ kon zaboka ‘k kasab (kasav)
Anpil nèg g’anpil vis
Anpil nèg arivis
Pale de gwo tenis
Banm pale w’ un p’tit peux
M’ drive Guiseppe
Lè yo wè m’ yo fout pe
Fèmen djòl yo
Kon tou k$k$ ki konstipe
Nèg yo grangou amò
Met fo ferragamo
Anpil nèg pa gen nen
Yo pi mal pase chyen

Hook
Anpil nèg, anpil nèg
Di se yo k’ pi real
Anpil nèg di se yo k’ pi dope
Anpil nèg swear yo gen plis swag
Di mwen non! What about me? Ugh
Anpil nèg ap imite nèg (Ugh)
Anpil media nan patipri (Ugh)
Anpil nèg pran pòz Hollywood
My n*gg* that just ain’t me

Verse 2
Anpil nèg gen bon kè
M’ g’anpil mechanste
Anpil fanm pa vle wè m’
Men yo renmen lajan m’
Anpil nèg think yo djanm
Vinn foure dwèt nan janm
I wish you would motherf*****
Vinn pran vyann sou manjanm
Anpil nèg sèvi bondje
Se s’ak fè m’ sèvi lwa
Anpil nèg rape clean
M’ fout di gwo betiz
Anpil nèg flow kon Migos
Banm vètij kon fanm ki gwòs
An palan de fanm ki gwòs
Anpil fanm manman ti mò
Anpil fanm chaj’ak remò
M’ konnen fout merite lanmò
Anpil moun pran pòz kretyen
E y’ap dòmi lakay bòkò
Anpil fanm met fo bonda
Anpil sanbl’ ak krapo bonga
Anpil ap pran pòz enpòtan
Bonda yo chaj’ ak k$k$
Anpil nèg se hater
M’ p’ap fè manti m’ se yon nan yo
Anpil nèg ap bavade
Tonnèboule m’ m’ pa feel yo
Anpil nèg di mwen dwòl
M’ g’on djòl san kontwòl
Anpil nèg di mwen fou
Anpil nèg di mwen grangou.

Hook
Anpil nèg, anpil nèg
Di se yo k’ pi real
Anpil nèg di se yo k’ pi dope
Anpil nèg swear yo gen plis swag
Di mwen non! What about me? Ugh
Anpil nèg ap imite nèg (Ugh)
Anpil media nan patipri (Ugh)
Anpil nèg pran pòz Hollywood
My n*gg* that just ain’t me

Verse 3
Anpil nèg ap fè chich
Anpil gen foli rich
Anpil nèg pran pòz real
Anpil act kon b*tch*s
Anpil nèg se bandi
Anpil santi di
Anpil nèg banm dan di
Yo di m’ rape twò di
M’ rape san redi
M’ koupe fanm twò di
Kwè m’ m’ p’ap ba w’ manti
G’anpil bagay ki di
Gen k’ di best se Wendy
Gen ki di se fantom
Gen ki di se Izo
N*gga* WHAT ABOUT ME?
M’ pa papa rap la
Menm m’ mete l’ sou Pandora
Rap mwen sakre kon levanjil
Yo respekte tankou Torah
Anpil nèg gen talan
Yonn paka file talon m’
M’ fout di w’ granmoun ki non m’
Boul grennanm fout plen patalon m’
Flow mwen trè apetizan
E l’ nourisan kon akasan
Si w’ imite m’ fò w’ rann san
Kon fanm k’ap fout fè pèdisyon
Anpil nèg fè rèv rap
Yo tcheke m’ tankou tchala
Anpil nèg bezwen feature
M’ mande yo sèt tèt kòchon nwè