PA ANMEDE M'

Pa Anmède M'
 
Young Slay- Pa Anmède M’
 
(Ri)
Ugh
 
Verse 1
 
P' anmède m
Pa pale m’
De nèg ki frèt, de nèg ki hot
De nèg ki this, de nèg ki that
De sa k’ bokit, de sa ki King
Tout se tagèt y’ap fout victim
Pran kaye ak plim, pran nòt piti m’
De nèg anwo, de nèg anba
De rapper masisi bonda manba
De nèg ki blood, de nèg ki crip
Zafè gwo trip vale ti trip
De volè bous, de fanm ki loose
M’ fout briye como la luz
Del dia. Eske w’ konprann sa m’ dia?
M’ pa yon prèt. Koman w’ ta vle pou m’ ta va fout repete sa m’ dia?
Pa pale m’ de nèg ki lach
De fanm ki gen bonda katach
Pa pale m’ sa m’ di a dope
M’ fout tande sa m’ap di a
Zafè atis se yon biznis
Pa fout pale m’ pawòl gratis
Si w’ vle ede m’ fòk ou peye m’
San sa w’ap fout fè lwa m’ monte m’
 
Hook (2x)
 
Kite m’ anrepo, p’anmède m’
Pa fè lwa bitasyon manman m’ yo monte m’
Pa fè lwa ti bagèt la fout monte m’
Kite m’ anrepo, p’anmède m’
 
Verse 2
 
Sa fè lontan depi m’ ap rap
M’ap tann tou pa m’ tankou zatrap
M’ap tann tou pa m’ tankou son bwa
M’ monte beat tankou bourik
Pa pè lage lyrik sadik
Rèd kon azma mete w’ ayik
Rap game nan gen twòp politik
Twòp lavodri k’ap fè kritik
Pa vin pale m’ pou m’ fè kompa
Eske w’ pa wè tout moun pa opa?
Opa kamarad opa, opa opapa
Menm grann nanna tombe souke bonda
Pa vin pale m’ zafè wanga
Kite fout mele m’ ak zafè makanda?
Pa vin pale de koripsyon
Pa vin pale m’ de tèt ansanm
San tèt ansanm pagen nasyon
Pa vin pale m’ de Martelly
Kite li layite kò li
Pa vin pale m’ relijyon
Pito w’ pale m’ de lavi chè, edikasyon, malnitrisyon
Patnè sispan poze m’ kesyon
 
Hook (2x)
 
Verse 3
 
P’ anmède m’
Pa pale m’
De fanm ki bon, de fanm ki mal
De manman chyen, de Manman chat
Fanm kolokent ki pa gen krent
Pa pale m’ de vagabon k’ap pran pòz yo bon e yo ain’t
Pa pale m’ de lanmò m TE gentan reziye m’
Gen pwen gen lwa lè m’ mouri ti nèg pap konn afè m’
Pa pale m’ d’atis lokal vwa krizokal
Ki gen grenn sal
Pa vin di Young Slay vòksal
Se pleyonas m’ te konn sa
Pa vin di m’ gen anpil fanm
Atis mwen ye ou dwe konn sa
Pa vin pale m’ de sida
Bagay sa pa gen plas li la
Dèye fwa m’ t’ap f’on koupe
M’ souse tete kon ti bebe
Se konsa feeling monte
Nan koupe rèd kapot pete
Kè m’ te sote tonè boule m’ jiskaprezan m’ poko teste.